Бойчик Ірина Михайлівна

Бойчик Ірина МихайлівнаНайбільш актуальні публікації:

  1. Бойчик І.М. Вплив чинників зовнішнього середовища на формування маркетингової стратегії молокопереробного підприємства / І.М.Бойчик //   Інноваційна економіка. – 2011. – № 6 [25]. – С. 190-204.
  2. Бойчик І.М. Роль нематеріальних ресурсів і нематеріальних активів у забезпеченні конкурентоспроможності переробних  підприємств / І.М.Бойчик //  Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 квітня 2013 року. – Тернопіль, 2013. – С. 205-207.
  3. Бойчик І.М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика / І.М.Бойчик // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3[20]. – С. 34-41.
  4. Бойчик І.М. Функціональні елементи ринкової інфраструктури та їх вплив на діяльність виробничих підприємств / І.М.Бойчик // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8 [46]. – C. 25-32.
  5. Бойчик І.М. Брендинг та його вплив на ринкову вартість підприємства / Сучасні тенденції розвитку  економічних систем: монографія  за ред. проф.  В.І.Гринчуцького. – Тернопіль, 2015. – С. 196-212.