Борисова Тетяна Михайлівна

Борисова Тетяна Михайлівна

Завідувач кафедри маркетингу, д.е.н.

Найбільш актуальні публікації:

 1. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти : моногр. / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с.
 2. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика : моногр. / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015.–284 с.
 3. Борисова Т. Міжнародна конкуренція : навчальний посібник / Т. Борисова, Г. Ціх. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 164 с.
 4. Борисова Т. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми / Борисова Т., М.Пасєчник, Г.Кравець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 201 с.
 5. Borysova T. Continuum and dimensions of non-profit marketing on the threshold of the XXI century // Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices: collective monograph / [E. Kuhn, T.Borysova and oth.] ; ed. B. Domanska-Szaruga, T. Stefaniuk.–Warsaw : TOTEM, 2014.–P. 54–62
 6. Borysova T. M. Current Challenges for Non-Profit Organizations in the Fields of Education and Research of Ukraine / T. M. Borysova // The Advanced Science Journal (United States of America).–2014.–№ 11.–P. 59–64
 7. Borysova T. M. Analysis of marketing communication actions in human trafficking prevention / M. Borysova // Актуальні проблеми економіки.–2014.–№ 5 (155).–С. 299–308
 8. Borysova T. M. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2014.–№ 2.–Р. 40–46
 9. Borysova T. M. Marketing of non-profits of education and research sector of Ukraine: conceptual peculiarities and vectors of development / T. M. Borysova // Journal of European Economy (published by Ternopil National Economic University).–2014.–V. 13, № 4.–P. 408–422
 10. Borysova T. M. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine / T. M. Borysova // Regional Innovations (France).–2015.–№ 1.–Р. 39–43
 11. Борисова Т. М. Некоммерческий маркетинг в контексте пространственно-временного подхода / Т. М. Борисова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.–2015.–№ 1 (188).–C. 59–65. – (Серыя 5 : Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія)
 12. Борисова Т. М. Маркетингові комунікаційні практики громадських організацій із запобігання торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2013.–№ 4.–С. 75–85
 13. Борисова Т. М. Протидія торгівлі людьми як некомерційний продукт: проблемні аспекти та перспективи в Україні / Т. М. Борисова // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки.–2013.–№ 4, т. 3 (202).–С. 41–44
 14. Борисова Т. М. Економічні та соціальні передумови маркетизації вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2014.–№ 1.–С. 213–222
 15. Борисова Т. М. Сучасні виклики некомерційним організаціям сфери охорони природного довкілля України / Т. М. Борисова // Вісник ХНУ: економічні науки.–2015.–№ 1 (220).–С. 174–179
 16. Борисова Т. М. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів / Т. М. Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій.–2015.–№ 4.–С. 59–67
 17. Борисова Т. М. Особливості визначення конкурентоспроможності продуктів некомерційних організацій / Т. М. Борисова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». –2012.–№ 58 (964).–С. 26–31. – (Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства)
 18. Борисова Т. М. Специфіка конкурентних відносин у некомерційному секторі України / Т. М. Борисова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».–2012.–№ 749.–С. 117–122. – (Серія : Логістика)
 19. Борисова Т. М. Тенденції змін та перспективи розвитку підприємств вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Вісник Львівського університету.–2013. –Вип. 50.–С. 3–12. – (Серія : Економічна)
 20. Борисова Т. М. Територіальні кластери у некомерційній сфері: передумови виникнення та перспективи впровадження / Т. М. Борисова // Вісник Тернопільського національного економічного університету.–2013.–№ 5.–С. 28–37
 21. Борисова Т. М. Дослідження міграційних поведінкових схем учнівської молоді / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник. –2013.–№ 1 (40).–С. 82–92
 22. Борисова Т. М. Структурні складові некомерційного маркетингу як специфічного виду діяльності / Т. М. Борисова // Вісник ХНУ: економічні науки.–2013.–№ 2, т. 2 (198).–С. 11–14
 23. Борисова Т. М. Дослідження маркетингових комунікаційних заходів з подолання попиту, що призводить до торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2013.–№ 3 (42).–С. 108–118
 24. Борисова Т. М. Концептуальна схема некомерційного маркетингу /
  Т. М. Борисова // Стратегія економічного розвитку України.–2014.–№ 34.–С. 170–176
 25. Борисова Т. М. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2014.–№ 2 (45).–С. 154–164
 26. Борисова Т. М. Маркетинг релігійних організацій у просторі сучасної вітчизняної некомерційної сфери / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник. –2014.–№ 3 (46).–С. 171–182
 27. Борисова Т. М. Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду / Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2014.–№ 4 (47).–С. 157–170
 28. Борисова Т. М. Теоретичні імплікації маркетингових практик некомерційних суб’єктів / Т. М. Борисова // Наука молода.–2014.–Вип. 21.–С. 6–12
 29. Борисова Т. М. Маркетинг благодійних і волонтерських організацій /
  Т. М. Борисова // Галицький економічний вісник.–2015.–№ 2 (49).–С. 177–187
 30. Борисова Т. М. Маркетинг органів державної влади та місцевого самоврядування України: результати емпіричного дослідження / Т. М. Борисова // Економіка та підприємництво.–2015.–Вип. 34–35, ч. 1.–С. 158–168