Федорович Петро Петрович

Федорович Петро ПетровичНайбільш актуальні публікації:

  1. Федорович П.П., Бабій А.Р. Окремі аспекти ефективності реалізації інтелектуального потенціалу в економіці України / П.П. Федорович, А.Р. Бабій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» №5[24], 2011. – С.38-43.
  2. Федорович П.П. Формування системи інтегрованого контролінгу на промисловому підприємстві / П.П. Федорович // Економіка промисловості. – 2012.-№1-2 (57-58).- С.114-117
  3. Федорович П.П. Организационная система контролинга в системе управления промышленным предприятием / П.П. Федорович // Экономико-правовые проблемы организации промышлености. /Монография/ Под ред. д.е.н., А.И. Дмитриева.- Донецк, 2012.- С.274-279.
  4. Федорович П.П. Харів П.С. Розвиток венчурного бізнесу та контроль діяльності венчурних організацій в умовах глобалізації / П.П. Федорович, П.С. Харів // Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності /Монографія/ за ред. П.С. Харіва, Р.С. Чорного. – Нововолинськ: Бізнес Інтернет-центр, 2015. – 388 с.