Хрупович Світлана Євгенівна

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Найбільш актуальні публікації:

  1. Хрупович С.Є. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання результатів маркетингових досліджень / С. Є. Хрупович, Т. М. Королюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – №1– С. 175 – 180. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1092.
  2. Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств: Монографія. / С.Є.Хрупович. — Тернопіль: ТНЕУ, 2011. — 160 с.
  3. Хрупович С.Є. Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва // // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – №2– С. 110 – 114. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2131
  4. Хрупович С.Є. Макроекономіка: теорія і практика: навчальний посібник / С.Є. Хрупович, Г.В. Ціх./ – Тернопіль: ТНТУ, 2013.-280 с. ISBN: 978-966-305-049-2., гриф МОН України.
  5. Хрупович С. Є. Формування регіональної політики ефективного використання грошових переказів мігрантів / Світлана Євгенівна Хрупович // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 83-89. — (Економіка та управління національним господарством). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13082
  6. Хрупович С. Є. Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств / Хрупович С. Є. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 151–171. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21276
  7. Хрупович С. Є. Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні / Світлана Євгенівна Хрупович // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 92-98. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18621
  8. Хрупович С.Є.. Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді / С.Є.. Хрупович, Н.Ю. Мариненко // Економіка і управління. Науковий журнал. – Київ : Європейський університет, 2017. – №4 (76). – С. 19–25. Режим доступу: http://ela