Іванечко Неля Ростилавівна

Іванечко Неля РостилавівнаНайбільш актуальні публікації:

  1. Іванечко Н. Р. Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України / Н. Р. Іванечко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – №3 (28) – 210 с.
  2. Іванечко Н. Р. Особливості формування маркетингової  стратегії торговельно-розважального підприємства / Н. Р. Іванечко // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – Вип. 14. – 236 с.
  3. Іванечко Н. Р. Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату / Н. Р. Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Випуск 1. – Режим доступу: URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/texts.html
  4. Іванечко Н. Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства / Н. Р. Іванечко // Бізнес Інформ. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – №6 – 196 с.
  5. Іванечко Н. Р. Аналіз існуючих класифікацій торговельно-розважальних центрів / Н. Р. Іванечко // Современный научный вестник. – Белгород: ООО«Руснаучкнига», 2013. – №7 (146) – С. 73-78.
  6. Іванечко Н.Р. Процес формування маркетингової стратегії / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – №10/1 Т.22 – Дніпропетровськ: В-во ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – С. 123-131.
  7. Іванечко Н.Р. Strategies of shopping centers in Ukraine (Стратегії торговельних центрів в Україні) / Н. Р. Іванечко // International Journal of Economics and Society. – Випуск 1, 2015. Режим доступу: http://ijournales.org/archive/volume2015/issue1/52.pdf.
  8. Іванечко Н.Р. Використання сучасних методів у дослідженнях/ Н. Р. Іванечко // International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings». – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 310-314.