Насінник Володимир Збігневич

Насінник Володимир ЗбігневичНайбільш актуальні публікації:

  1. Насінник В.З., Маслій В.В. Основи бізнесу. Практикум для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання. Тернопіль: ТАНГ, Карт-бланш, 1999. 25 с.
  2. Насінник В.З., Тирпак І.В., Тирпак В.І., Кіпибіда Л.Р. Економіка нових форм господарювання: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 136 с.
  3. Насінник В.З. Економіка, організація та планування промислових підприємств : Навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 158 с.
  4. Насінник В.З. Проблеми реструктуризації в умовах ринкової економіки // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка. Випуск 10. – Тернопіль, 2002. С. 140-143.
  5. Насінник В.З. Організаційно-економічний розвиток промислових підприємств в контексті формування ринкової моделі господарювання // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка. Випуск 12. – Тернопіль, 2002. С. 187-191.
  6. Насінник В.З., Рожко Н.Я. Основні аспекти функціонування ринкової інфраструктури //Збірник наукових праць Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 156. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 90-94.
  7. Насінник В.З., Михайлюк З.І. Основи бізнесу : Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 168 с.
  8. Насінник В.З., Хащевська Н.М. Суть і завдання стратегії організаційного розвитку промислових підприємств  // Матеріали науково-практичної конференції: Стратегія розвитку вітчизняних підприємств. – Тернопіль, 2003. – С. 44-48.   
  9. Насінник В.З. Теорія і практика реструктуризації підприємств : Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – 162 с.