Собко Ольга Миколаївна

Собко Ольга МиколаївнаНайбільш актуальні публікації:

 1. Собко О.М. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності / О.М. Собко // Світ фінансів. – Тернопіль:ТНЕУ. – 2012. – Випуск 1. –С. 163–174.
 2. Собко О.М. Соціальний інтелектуальний капітал підприємства: детермінанти та вектори розвитку в Україні / О.М. Собко // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2014. – Том 19. – Випуск 1. – С. 24–29
 3. Собко О.М. Модернізація інструментів оцінки інтелектуального капіталу підприємства / О.М. Собко // Економіка і регіон. Науковий Вісник Полтавського національного технічного  університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ. – 2014. –  № 2 (45). – С. 126–132.
 4. Собко О.М. Вплив офшори гну процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід / О.М. Собко // Соціально-економічні проблеми і держава // Електронне наукове фахове видання – Тернопіль: ТНТУ. – 2014. –  Випуск 1 (10). – С. 33–41. http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/archive/2014-110
 5. Собко О.М. Прагматизм діагностики інтелектуального капіталу підприємства в умовах нової парадигми господарювання / О.М. Собко // Світ фінансів. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2014. – Випуск 1. –С. 47–58.
 6. Собко О.М. Моніторинг інтелектуального капіталу підприємства: соціально-економічна доцільність і дієвість запровадження / О.М. Собко // Вісник Тернопільського національного економічного університету.  – Тернопіль: ТНЕУ. – 2014. – Випуск 2. –С. 28–39.
 7. Собко О.М. Теорія створення  вартості підприємства в економічній і фінансовій думці: ретроспективний погляд і вектор розвитку / О.М. Собко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2015. – Випуск 10. – С. 20–27. – (Серія: «Економіка і менеджмент»).
 8. Собко О.М. Новелізація векторів побудови механізму креації вартості підприємства / О.М. Собко //  Вісник Одеського національного університету. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2015. – Том 20. – Випуск 2/2. – С. 81– 85. – (Серія Економіка).
 9. Собко О.М.   Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л.Л. Куц, О.М. Собко,  // Інноваційна економіка // Науково-виробничий журнал. – Тернопіль: Тайп. – 2015. – № 3 [58]. – С. 71–80.
 10. Собко О.М.   Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства , О.М. Собко, Л.Л.Куц  // Інноваційна економіка // Науково-виробничий журнал. – Тернопіль: Тайп. – 2015. – № 4 [59]. – С. 93–103.
 11. Собко О.М.  Модернізація методики оцінки ефектів креації вартості підприємства, забезпечених розвитком індивідуального інтелектуального капіталу / О.М. Собко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Херсон: ХДУ. – 2015. – Випуск 12. – Частина 3. – С. 73–78.
 12. Собко О.М.  Оцінка ефектів креації вартості підприємства, забезпечених розвитком ринкового інтелектуального капіталу / О.М. Собко // Глобальні та національні проблеми економіки // Електронне наукове фахове видання – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського. – 2015. –  Випуск 6. Липень. – С. 33–41. http://global-national.in.ua/issue-6-2015
 13. Собко О.М.  Eкономічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства / О.М. Собко // Соціально-економічні проблеми і держава // Електронне наукове фахове видання – Тернопіль: ТНТУ. – 2015. –  Випуск 2 (13). – С. 303–313. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15somkvp.pdf
 14. Собко О.М.  Посилення ефектів креації вартості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства на основі впровадження концепції управління талантами / О.М. Собко // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – Випуск 12 (47). – С. 250–262.
 15. Собко О.М.  Організаційна культура як чинник формування синергічних ефектів у креації вартості підприємства / О.М. Собко // Сталий розвиток // Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький, Тернопіль: Тайп. – 2015. – № 4 [29]. – С. 54–63.