Турчин Любов Ярославівна

Зацна Любов ЯрославівнаНайбільш актуальні публікації:

 1. Зацна Л.Я. Застосування дегустаційного підходу при розробці інноваційних молочних продуктів / Л.Я. Зацна // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. 2010. – № 25. – С. 450-460.
 2. Зацна Л. Я. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку / Л.Я. Зацна // Журнал європейської економіки. – 2011. – Том 10, № (1). – С. 63-78. 
 3. Зацна Л.Я. Система маркетингових інструментів молокопереробних підприємств / Л.Я. Зацна // Вісник ДонНУЕТ. Серія Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 66-74.
 4. Зацна Л.Я. Маркетинг інновацій в контексті розробки нових молочних продуктів: теоретичні аспекти / Л.Я. Зацна // Экономика Крыма. 2011. – № 4 (37). – С. 140-150.
 5. Зацна Л. Я. Маркетинг медичних послуг та особливості розвитку ринку медичних установ в умовах трансформації економіки / Л.Я. Зацна // Экономика Крыма. 2013. – № 1 (42). – С. 363-367.
 6. Зацна Л.Я. Основні тенденції розвитку інноваційних послуг на вітчизняному та зарубіжному ринках / Л.Я. Зацна // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – № 29 (Частина 1). С. 196-203.
 7. Зацна Л. Я. Інноваційні можливості застосування комунікацій в інтернет-маркетингу / Л.Я. Зацна // Галицький економічний вісник. – 2013. № 4 (43). С.214-221.
 8. Зацна Л. Я. Маркетингова складова інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні / Л.Я. Зацна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.- Науковий журнал. Випуск 19., 2014, ТНЕУ. С. 75-83.
 9. Маркетинг інноваційних продуктів молокопереробних підприємств. Застосування дегустаційного підходу при розробці інноваційних молочних продуктів. Система маркетингових інструментів молокопереробних підприємств / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
 10. Інноваційний маркетинг підприємств // Колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. М.Я. Матвіїва; упоряд. к.е.н., ст.викл. Л.Я. Зацна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 432 с.
 11. Маркетинговий менеджмент: навч.посіб/ Штефанич Д.А., Мигаль О.Ф., Дячун О.Д., Семенюк С.Б., Заячковська Г.А, Братко О.С., Зацна Л.Я., Демкура Т.Я.// Навчальний посібник за ред. Штефанича Д.А. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 232 c.
 12. Турчин Л.Я. Система маркетингових інструментів в ресторанному бізнесі / Л.Я. Турчин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.- Науковий журнал. Випуск 21., 2016.