Заячковська Галина Адамівна

Заячковська Галина АдамівнаНайбільш актуальні публікації:

  1. Заячковська Г. А. Збутова політика туристичних підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 204-208.
  2. Заячковська Г. А. Тенденції розвитку світового туристичного ринку / Г. А. Заячковська // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Луганськ, 15-16 березня 2012 р. – С. 111-115.
  3. Заячковська Г. А. Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – №6. – С. 182-187.         
  4. Заячковська Г. А. Механізм погодження та реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 247-252.
  5. Заячковська Г. А. Маркетингове забезпечення реалізації ефективного брендингу туристичних дестинацій / Г. А. Заячковська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні. – Колективна монографія, ЗНТУ. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – С. 370-392.
  6. Напрямки трансформації нових послуг у сфері міжнародного туризму / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
  7. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник /Г.А.Заячковська, Д.А.Штефанич та ін..// За ред. Штефанича Д.А. Тернопіль.: ТНЕУ, 2015. – С. 27-63
  8. Заячковська Г. А. Сегментація світового ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська, А.О. Старос-тіна // От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем: международная научно-практическая конференція, г. Рига 25 марта 2016 р. – С. 203-206.